Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Справжня Політика в області обробки персональних даних і конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку САЙТ “WEB VAST GROUP”, може отримати про користувача під час використання ним будь-якої інформації САЙТУ “WEB VAST GROUP” (далі – Інформація).

Згода користувача на надання персональної інформації, яке він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з однією з осіб, що входять до групи осіб САЙТУ “WEB VAST GROUP”, поширюється на всі особи, що входять до цієї групи осіб.

Використання Інформації означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від реєстрації на сайті та використання Інформації.

Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє САЙТ “WEB VAST GROUP”

Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Інформації, включаючи персональні дані користувача. Обов’язкова для надання Послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином.

Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Дані, які автоматично передаються сайту в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення:

 • IP-адреса;
 • інформація з cookie;
 • інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Інформації);
 • час доступу;
 • адреса запитуваної сторінки;
 • Інша інформація про користувача, в разі, якщо її збір і / або надання визначено в регулюючих документах для окремих видів Інформації.

Справжня Політика може бути застосована тільки до Інформації САЙТУ “WEB VAST GROUP”.

САЙТ “WEB VAST GROUP” не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на САЙТІ “WEB VAST GROUP”. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

САЙТ “WEB VAST GROUP” в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю.

Однак САЙТ “WEB VAST GROUP” виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе користувач, який її надав.

1. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів 

В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

 1.1 САЙТ “WEB VAST GROUP” збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для реєстрації, надання Послуг (виконання угод і договорів з користувачем), якщо такі матимуть місце.

1.2 Персональну інформацію користувача САЙТ “WEB VAST GROUP” може використовувати в наступних цілях:

 • Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з САЙТОМ “WEB VAST GROUP”;
 • Надання користувачеві персоналізованої Інформації;
 • Зв’язок з користувачем, в тому числі напавлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Інформації, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від користувача;
 • Поліпшення якості Інформації, зручності її використання, розробка нових видів Інформації та послуг;
 • Таргетування рекламних матеріалів;
 • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

2. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

2.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;

2.2 При обробці персональних даних користувачів САЙТ “WEB VAST GROUP” керується законом України «Про захист персональних даних» , Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних”, Конвенцією про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних .

2.3 Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремої Інформації (наприклад, блогу), користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

2.4 Передача передбачена Українським або іншим відповідним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

3. Зміна користувачем персональної інформації

3.1Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) або видалити надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі «Особистий кабінет» .

4. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів:

4.1 САЙТ “WEB VAST GROUP” приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Зміна Політики конфіденційності, чинне законодавство

5.1 САЙТ “WEB VAST GROUP” має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності.

5.2 При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення.

5.3 До цією Політики і відносин між користувачем і САЙТОМ “WEB VAST GROUP”, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується чинне законодавство України.

5.4 Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її опублікування на сайті “WEB VAST GROUP” , якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

5.5 Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою https://webvast.net/polityka-konfidentsijnosti/ , або доступна для перегляду через пункт меню “Політика конфіденційності”

6. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції

6.1 Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти адміністратору сайту на поштову скриньку miditaur@gmail.com, вказавши тему: для САЙТУ “WEB VAST GROUP”, обо скориставшись пунктом меню сайту Контакт.